Natuurgerichte geneeskunde

De beroepsvereniging BATC hanteert 5 natuurgeneeskundige principes
Als we in ons doen en laten deze 5 principes in balans houden kunnen we optimaal functioneren.

MoSense  heeft in de uitvoering van de behandelingen aandacht voor al deze 5 principes.


1. Energie

Energie stroomt door het gehele lichaam. Zonder energie kunnen wij niet optimaal functioneren. Bij lichamelijke of geestelijke gezondheidsklachten is het noodzakelijk dat deze energie weer in balans gebracht wordt.


2. Prikkeloverdracht

De belangrijkste functie van ons zenuwstelsel is de prikkeloverdracht. Wanneer een signaal niet op de juiste manier door het brein wordt waargenomen, kan er ook geen juiste reactie op volgen. Er ontstaat een onbalans in het functioneren van het lichaam.


3. DRAINAGE

Door het leven van alle dag neemt het lichaam veel stoffelijke giftige stoffen op. Deze moeten door het lichaam op een juiste manier verwerkt worden. Als dit niet gebeurd vind er een ophoping van stoffen plaats. Hierdoor kan het lichaam niet meer optimaal functioneren. Het is dus belangrijk dat deze stoffen uit het lichaam worden afgevoerd.


4. VOEDING

Ons lichaam heeft voeding nodig om optimaal te kunnen functioneren. In feite zijn voedingsstoffen de bouwstenen van ons lichaam.


5. DE PSYCHE

Luisteren naar signalen van het lichaam. Patronen en overtuigingen durven doorbreken. In kaart brengen waar belemmeringen vooruitgang in de weg zitten. De psychische gezondheid van het lichaam.

Omdat MoSense alle bovengenoemde natuurgerichte principes hanteert zijn wij in staat om onze cliënten op een holistische manier te benaderen.

 Wat houd een natuurgeneeskundige behandeling precies in ?
“Onder natuurgeneeskunde worden de behandelingen en geneesmethoden verstaan
die ziekelijke stoornissen trachten te voorkomen en/of te genezen door ondersteuning
van de natuurlijke geneeskracht die in ieder menselijk organisme aanwezig is”
(Aldus dokter Paul van Dijk in zijn veel geraadpleegde boek Geneeswijzen in Nederland.)
Bij natuurgeneeskundige behandeling gaat het om de mens in zijn geheel. Dit noemen we
een holistische benadering. Er wordt gekeken naar ‘de zieke’ en niet naar de ziekte. Omdat
wij de cliënt holistisch benaderen wordt er dus geen onderscheid gemaakt in lichaam en
geest. Alle aandacht gaat naar de samenwerking tussen lichamelijke, emotionele,
geestelijke, sociale, culturele en spirituele aspecten van de mens. Tevens wordt er bij een
natuurgeneeskundig consult een beroep gedaan op het eigen vermogen van jouw lichaam
de klacht te herstellen. Men gaat uit van vermogen dat lichaam met al deze aspecten in
staat is te genezen of te herstellen zonder dat hierbij gebruik gemaakt wordt van medicinale
middelen. Volgens de natuurgeneeskundige benadering is ieder mens uniek en wordt dus
individueel behandeld.

Hoe verloopt een natuurgeneeskundig consult bij Mosense?

Uitgebreide anamnese: Een natuurgeneeskundig consult start met een uitgebreide
anamnese en intake. Hierbij komen alle principes aan bod. Door het afnemen van deze
anamnese wordt duidelijk in beeld gebracht waar, holistisch gezien ruimte is voor herstel en
genezing. Aanvullend op deze anamnese wordt een behandelplan opgesteld.
De behandeling: Deze richt zich op herstel/genezing. Hierbij wordt het zelf herstellend
vermogen van het eigen lichaam aangewakkerd. Dit gebeurd in onze praktijk door middel
van triggerpoints massage of middels een aantal coach-gesprekken. Afhankelijk van de
observaties bij de anamnese kan het zijn dat beide trajecten worden gecombineerd.
Gedurende de behandeling: Is het belangrijk dat er een goede samenwerking plaatsvindt
tussen de behandelaar en de cliënt. Gedurende het traject worden kennis, vaardigheden en
bewustwording gedeeld. Hiermee kan de gezondheid en het welbevinden op lange termijn
zelf in stand gehouden worden.
Afsluiten van de behandeling: Klachten zijn hersteld. Cliënt is in staat zelf de aangeboden
kennis, vaardigheden en bewustwording toe te passen.
Let wel dat onze behandelingen niet bedoeld zijn als vervanging van een reguliere diagnose
en behandeling, maar als aanvulling daarop. Natuurgeneeskundige therapieën kunnen prima
samengaan met reguliere therapieën en ondersteunen of versterken.
Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een arts!

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

Het is mogelijk om een vergoeding te krijgen vanuit de zorgverzekering.
Druk op de link hieronder:
bekijk hier wat er voor jou vergoed kan worden.

Mosense BATC Beroepsorganisatie