ABSOLUTE CONTRA-INDICATIES

Medical taping mag niet toegepast worden bij:

  • afweer van de tape
  • ernstige trauma’s
  • hartklachten (doorbloeding/circulatie mag niet gestimuleerd worden)
  • huidaandoeningen en -irritatie
  • nierklachten (doorbloeding/circulatie mag niet gestimuleerd worden)
  • trombose

RELATIEVE CONTRA-INDICATIES

Medical taping mag – zij het aangepast en slechts in bepaalde gevallen – toegepast worden bij:

  • diabetes (tape kan een sterk veranderende insulinebehoefte veroorzaken)
  • zwangerschap (i.v.m. segmentale samenhang kunnen bepaalde huidgebieden niet getapet worden)