Bij een sportmassagebehandeling kunnen naast de massage zelf ook de volgende onderdelen aan bod komen:

  • Anamnese (vraaggesprek)
  • Inspectie van het gehele lichaam (lichaamshouding)
  • Functieonderzoek (de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten en spierlengtetesten)
  • Beoordelen van blessure en het eventueel doorverwijzen naar een arts en/of een fysiotherapeut (Een sportmasseur mag geen blessures behandelen)
  • Het opstellen van een behandelplan

Afhankelijk van de klachten van de sporter kan een behandeling ook bestaan uit:

  • Tapen / bandageren van spieren en gewrichten
  • Opsporen en behandelen van spierverhardingen / verkortingen
  • Preventie van blessures
  • EHBSO (Eerst hulp bij sportongevallen)

Het karakter van een massage kan ontspannend (sederend, herstelbevorderend) of stimulerend (preparatief) zijn. Afhankelijk van het tijdstip van de massage.

VRAGEN OF EEN PASSEND ADVIES NODIG?